Privacy

Privacy Statement
Informatie NV WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS

NV WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS
Kortrijkstraat 66
B-9790 WORTEGEM
http://www.swimmingpools.be

Telefoon: +32 55 390 390

BTW‐BE: 0471 605 786

GEBRUIK:

NV WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. NV WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, activiteiten, tarieven, toetreding van partners,  en andere medewerkers, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. NV WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

INZAGE & CORRECTIE:

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. NV WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.
Wanneer u contact met ons opneemt worden uw persoonsgegevens en communicatie beschermd door onze plicht tot confidentialiteit. U geeft evenwel toestemming om uw naam en/of logo te gebruiken voor referenties op de website. U kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

PRIVACY & COOKIES:
Bij een bezoek aan de website van NV WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Statcounter en Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van  NV WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. Verder worden enkel sessiecookies gebruikt ter ondersteuning van de website (correcte werking).